Основно Училиште Денче Дејаноски

ОУ ,,Денче Дејаноски,,  е основано 1957 год, верифицирано 22.05.1996 со број на актот 10-1456/3.  Основното училиште ,,Денче Дејаноски,, се наоѓа во населбата Маврови Анови, општина Маврово Ростуше, кој е во склоп на Националниот парк МАВРОВО, сместено покрај патот за село Врбен.