Ученичката Ана Дингоска од ОУ Денче Дејаноски – Маврови Анови учествуваше на натпревари по наставниот предмет англиски јазик. Ментор на ученичката беше наставничката Наташа Петроска.

Ученичката освои Прво место на општински натпревар по англиски јазик, Второ место на регионален натпревар по англиски јазик и беше учесник на Државниот натпревар по англиски јазик. Натпреварите беа организирани и спроведени од страна на ELTAM MK.

Им честитаме и посакуваме понатамошни успеси.

—————————————————————————————


На Интернационалниот натпреварот по математика КЕНГУР 2021 ученичката Ана Дингоска од 9 одделение освои Прво место во нејзината категорија. Ментор на ученичката беше наставничката Даниела Анѓелкоска.

Многу сме горди и посакуваме понатамошни успеси.