В А Ж Н О!!!

Упис на ученици во прво одделение во

ООУ Денче Дејаноски – Маврови Анови,

во учебна 2021/22 година

Почитувани родители,

За запишување на вашето прваче, ве молиме да го пополните формуларот:

www.upisi.gov.mk

Формуларот може да го симнете во електронска форма од нашата веб страна: http://ooudencedejanoski.edu.mk/2021/04/28/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%81-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b5/

Рокот на пријавување и доставување на печатените пријави е до 10 мај 2021 година.

НАПОМЕНА: ПО ПРИЕМОТ НА ПРИЈАВАТА ЌЕ БИДЕТЕ ТЕЛЕФОНСКИ КОНТАКТИРАНИ ОД УЧИЛИШТЕТО ЗА ЗАКАЖУВАЊЕ ТЕРМИН ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТЕСТИРАЊЕ, КОЕ ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ТЕКОТ НА МЕСЕЦ МАЈ 2021 ГОДИНА, ВО УСЛОВИ НА СООДВЕТНА ТЕКОВНА ЗДРАВСТВЕНА СОСТОЈБА.

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИwww.ooudencedejanoski.edu.mk

или на тел. 071/343-555 и 078/271-206, секој работен ден.

Со почит,

Директор

Слаѓана Симуноска